Promena čuvanja podešavanja radnika izmenjenih direktno iz obračuna plate

Zbog poteškoća korisnika prilikom otkazivanja obračuna plate, promenjen je način čuvanja podataka radnika na samom obračunu plate. Po novom korisnik može da utiče na podatke, koji se odnose samo za određeni obračun plate i da pritom promena podatak ne utiče na kasnije obračune plata. Program sada sačuva podatke radnika  potrebne za obračun plate na  samom obračunu plate.

Program prilikom pokretanja novog obračuna plate prepiše podatke iz šifarnika radnika, ukoliko iz samog obračuna plate uredimo podatke radnika, program nas upozori , da unosimo podatke za izabran obračun plate. Izmene neće biti sačuvane u šifarniku radnika, tako da neće imati uticaj na druge obračune. Kao rezultat toga, čak i u slučaju otkazivanja obračuna i ponovnog potvrđivanja, program će koristiti podešavanja koja su korišćena u prvobitnom obračunu, bez obzira na podešavanja u šifarniku radnika.

Izmenom podataka radnika na samom obračunu plate dobjamo poruku:

Kada izvršite izmenu podataka radnika i sačuvate, doićete poruku sa mogućnošću da sačuvate uneto podešavanje u šifarnik radnika. Ukoliko to izaberete onda promena utiče i na podešavanja iz šifarnika radnika.


U ovom tekstu