Dodavanje i uređivanje prava korisnika

Korisnici su vezani na licence Maksi računovodstvo. Uglavnom su to zaposleni u knjigovodstvenoj agenciji.

Korisnik ima pristup do određenih organizacija i svim njihovim modulima sa svim pravima, koja možete dodatno ograničiti.


1. Administrator organizacije pristupi sistemu Minimax-a i u delu Prečice klikne na Korisnici.

2. Na spisku će se prikazati svi korisnici. Kada korisniku želite da promenite pristup organizacijama, izaberite Organizacije.

3. Omogućite pristup organizacijama (kvačica) ili onemogućite pristup (bez kvačice).

4. Pored kvačice postoji link za određivanje Prava korisniku kod svake organizacije za koju mu je odobren pristup. Klikom na taj link administrator pretplatnika može dodatno da uredi prava korisniku.

5. Kada se korisnik ponovo prijavi u sistem, na spisku će biti organizacije do kojih mu je odobren pristup, odnosno na spisku neće više biti organizacija kojima smo mu ukinuli pristup. 

 

U ovom tekstu