Numerisanje redova u PK-1

Svi zapisi koji se naprave u PK-1 prvo dobijaju redni broj 0.

 

Imamo 2 mogućnosti u Pk1 knjizi:

1. numerisanje

2. raznumerisanje (ponovno vraćanje na oznaku nula za sve redove)

 

1. NUMERISANJE

Da bi svaki zapis dobio svoj redni broj, potrebno je uraditi Numerisanje redova u PK-1.

To se radi na sledeći način:
Idemo Knjigovodstvo > Prosto knjigovodstvo > dugme Alati > Numerisanje

Imamo informaciju do kog datuma je numerisana knjiga PK-1 i taj datum je predložen u polju Izvešće se numerisanje do datuma:
Kada prvi put numerišemo redove, pojaviće nam se polje Prvi broj: - tu upišemo od kog broja želimo da počne numerisanje redova.

Kliknemo na Prenumeriši i tada svi redovi koji imaju datum knjiženje do tog datuma dobijaju svoje redne brojeve (bez obzira na to kada je taj zapis napravljen).

 

Napomena:

Kada numerišemo Knjigu PK-1 do doređenog datuma, nakon toga nije moguće unositi promet koji je pre tog datuma.

 

SAVET:

Naš savet je da numerisanje redova radite periodično kada ste sigurni da ste prikupili svu potrebnu dokumentaciju za taj period i sve uneli u PK-1 ili za potrebe izveštavanja nadležnim organima.

 

2. RAZNUMERISANJE(ponovno vraćanje na oznaku nula za sve redove)

 

Idemo Knjigovodstvo > Prosto knjigovodstvo > dugme Alati > Numerisanje odaberemo datum 01.01. tekuće godine i kliknete da se numeriše, ovim postupkom svi redovi dobijaju broj nula. 

 

 

U ovom tekstu