Masovne obrade u šifarniku stranaka

U šifarniku stranka dostupna opcija masovnih obrada:


Sa odabirom ove opcije na sledećem koraku možemo čekirati više stranka koje želimo da uredimo:


Na sledećem koraku dobijamo pregled označenih stranka i kliknemo na napred.

Možemo urađivati:

- Prodajni cenovnik

- Podešavanja za formiranje e-računa

-Broj dana za dospeće

-Procenat rabata


Potrebno je da čekiramo opciju koja nam je potrebna i da upišemo broj ili u padajućem meniju izaberemo ponuđeno. Zatim kliknemo na napred.

Na poslednjem koraku ćemo dobiti izveštaj o obradi:

U ovom tekstu