Digitalnom sertifikatu je isteklo važenje i ne mogu da pristupim u Minimax

Skoro uvek Vas izdavač digitalnog sertifikata obavesti o isteku važenja Vašeg sertifikata i imate dovoljno vremena da ga obnovite ili da dobijete nov.

U retkim slučajevima se dešava da nemate zamenu za sertifikat kojem ističe rok.

Ako je to jedini sertifikat koji ste registrovali za pristup Minimax-u, ne možete više pristupiti programu.

Veoma važno je da se u slučaju novog sertifikata ne dodajete u obliku nove registracije (novog korisnika)!

Novi sertifikat za pristup programu će Vam dodati radnici na Podršci.

Podatke o novom sertifikatu u dole opisnom obliku pošaljite na sledeću e-mail adresu

info@saop.rs

  1. poruka mora biti poslata sa e-mail adrese sa kojim ste registrovani u program Minimax.
  2. u poruci mora biti naveden naziv, sa kojim ste kao korisnik registrovani u Minimax.
  3. mora biti naveden i serijski broj novog sertifikata.
  4. mora biti naveden i izdavač novog sertifiakta.

 


U slučaju da ste greškom novi sertifikat registrovali kao "Nov" korisnik sistema Minimax, pošaljite nam sledeće:

  1. e-mail adresu sa kojom ste registrovali novi sertifikat.
  2. u poruci mora biti naveden naziv, sa kojim ste kao korisnik registrovani u miniMAX.
  3. mora biti naveden i serijski broj novog sertifikata.
  4. mora biti naveden i izdavač novog sertifiakta.

 

Kada dobijemo poruku sa takvim sadržajem, mi ćemo dodati Vaš novi sertifikat u sistem i o tome ćemo Vas obavestiti, da možete da nastavite sa korišćenjem programa Minimax.

 

U ovom tekstu