Obračun računovodstvenih usluga prema datumima i evidencije po Zaposlenima

Obračun računovodstvenih usluga prema datumima knjiženja i nastanka


Prilikom kreiranja početnih podešavanja obračuna za knjigovodstvene usluge sada je moguće  birati između dve opcije: 

  1. Usaglašenost knjiženja po datumu naloga za knjiženje - npr. NZK čiji datum NZK spada u obračunski period i platne liste za period koji spada u obračunski period. 
  2. Po datumu nastanka (kreiranja dokumenta) - npr. NZK koji su napravljeni tokom obračunskog perioda i obračuni za plate tokom obračunskog perioda. 


Rekapitulacija po korisnicima


U rekapitulaciji po korisnicima imate uvid u to koliko knjiženja je napravio određeni zaposleni u određenom mesecu. 

Detaljna uputstva o obračunu usluga imate u linku.

U ovom tekstu