Godišnja pretplata

Od 01.01.2021. omogućena je opcija godišnjeg plaćanja za sve pakete, osim Maksi knjigovodstva. Prilikom izbora paketa moguće je opredeliti se za godišnje ili mesečno plaćanje licenci.

Za nove korisnike će biti prikazane nove cene paketa za mesečni obračun, kao i cene za godišnje plaćanje mesečno i ukupno godišnje.

Važna napomena: mesečna cena licence za postojeće korisnike ostaje ista nezavisno od promene cenovnika za nove korisnike. Za postojeće korisnike cena se menja  samo ukoliko se promeni paket – npr. promena sa paketa Izlaznih računa na Mikro poslovanje.

S druge strane, postojeći korisnici, ako žele, mogu se odlučiti za godišnje plaćanje pri čemu će program pripremiti obračun od datuma izbora godišnjeg plaćanja, a cena ostaje ista trenutnoj ceni za mesečno plaćanje. Postupak možete pogledati Ovde.


Obračun godišnjeg plaćanja i promene paketa

Prilikom izbora godišnjeg plaćanja, obračun se vrši krajem prvog meseca (nakon izbora godišnjeg obračuna) za narednih 12 meseci. 

  • U slučaju nadogradnje (povećanja) paketa, u mesecu izbora većeg paketa izvršiće se obračun razlike i ispostaviti novi račun za sledećih 12 meseci.
  • U slučaju promene na manji paket (ako je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća – ovo se upozorenje prikaže i prilikom, odnosno pre izbora paketa. 
  • U slučaju godišnje fakture i izbora dodatne licence (istovremenog pristupa) unutar razdoblja za koje je plaćena godišnja faktura, po isteku meseca u kojem je bila dodana licenca, vrši se obračun do kraja 12-mesečnog razdoblja za koje je naplaćena prva licenca odabranog paketa. U slučaju smanjenja broja licenci (kada je naknada već obračunata), razlika iznosa se ne vraća.

Promene paketa i načina plaćanja

  • U slučaju promene paketa na veći i promene iz godišnjeg na mesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje vrši se obračun razlike i u skladu sa tim odlaže se početak plaćanja mesečne naknade. 

Primer: Pretplatnik u januaru plati godišnju fakturu za Izdate račune, a u junu odluči promeniti paket na Mikro poslovanje i na mesečni obračun. U ovom se primeru obračuna do kog razdoblja (meseca) korisnik može koristiti licencu Mikro poslovanje na osnovu već plaćene godišnje fakture za Izdate račune te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mesečno fakturisanje Mikro poslovanja.

  • U slučaju promene paketa na manji paket i promene s godišnjeg na mesečni obračun, za plaćenu licencu za preostalo razdoblje obračunaće se razlika i u skladu sa tim odložiti početak plaćanja mesečne naknade. 

Primer: pretplatnik u januaru plati godišnju fakturu za Mini računovodstvo i u junu odluči promeniti paket na Maksi poslovanje i na mesečni obračun. U ovom se primeru obračuna do kog razdoblja (meseca) korisnik može koristiti Maksi poslovanje na osnovu već plaćene godišnje fakture za Mini računovodstvo te kada „potroši saldo“ već uplaćenog iznosa, tada mu kreće mesečno fakturisanje Maksi poslovanja.

U ovom tekstu