Ručni unos izvoda banke

Izvode banke možemo uvoziti iz bankarskih web aplikacija - uputstvo ili ručno uneti, kao što je objašnjeno u ovom uputstvu.

Iz menija izaberite Banka > Izvodi banke > Nov


Unos izvoda banke je podeljen na dva dela i to na:

  • gornji deo OSNOVNI PODACI gde su podaci vezani za izvod kao dokument (datum izvoda, tekući račun, broj izvoda i opis) i,
  • Redove izvoda banke, gde su podaci vezani za sadržaj izvoda (data plaćanja dobavljaču, primljeno plaćanje kupca, plaćaje usluga banke...).

 

Zaglavlje izvoda

1. Uvek je sistemski ponuđen današnji Datum, mi menjamo taj podatak i prilagođavamo datumu izvoda. Nakon potvrđivanja izvoda ovaj datum predstavlja datum naloga za knjiženje.

2. Odaberemo Tekući račun. U podešavanjima organizacije > TR organizacije moraju biti uneti podaci tekućeg računa i OBAVEZNO određen konto knjiženja za taj račun. 

Napomena: Tekućih računa može biti više. Samo jedan može biti označen kao glavni (štiklirano je polje Upotreba) i taj se automatski predlaže u izvodu. 

Savet je da svaki tekući račun u podešavanju ima SVOJ konto izvoda.

3. Broj izvoda program predlaže na osnovu prethodnog unosa. Kad promenimo tekući račun- nastavlja niz tog tekućeg.

4. U polju Opis program će predložiti redni broj i opis (ovaj podatak kasnije predstavlja opis naloga za knjiženje).

 

Redovi izvoda

Ukupni promet po izvodu ne unosimo posebno. Program sabira sve unose koje napravimo po stavkama i onda se za promet koji se knjiži na konto TR-a automatski napravi stavka u nalogu za knjiženje nakon potvrđivanja izvoda.

1. Unosimo na dva načina:

  • ako imamo račun u Minimax programu: odaberemo stranku, u polju Primalac/Nalogodavac, upisujemo konto i iznos, a zatim nam se u polju VEZA pojavljuje plavi plusić gde klikom na njega čekiramo otvorene stavke koje želimo zatvoriti 
  • ako nemamo račun u Minimax programu: onda u polju Primalac/Nalogodavac biramo stranku, u polju Konto biramo da li je kupac, dobavljač, provizija itd i pišemo iznos, a mi samo sačuvamo red.

2. Stavku dodajemo na izvod klikom na znak + . Klikom na znak x praznimo unosna polja.

3. Redove uređujemo klikom na ikonu olovčice na početku reda.

4. Redove brišemo klikom na znak X na kraju reda.

 

Kada unesemo sve redove izvoda, biramo:

Sačuvaj – izvod je samo nacrt, neće biti knjižen

Potvrdi - izvod potvrdite i promet je zabeležen na kontu TR-a
Potvrdi i nov – izvod potvrdite i otvoriće Vam se prozor novog izvoda. Ovu opciju možemo koristiti ako želimo da nastavimo sa unosom novog izvoda banke.

Na potvrđenom izvodu možemo, na osnovu stavki napraviti automatski:

 

NAPOMENA:

Izvod banke se popunjava samo promenama, konto izvoda ne unosimo jer Minimax pravi knjiženje na osnovu konta koji smo uneli dok smo pravili tekući račun organizacije (neki konto grupe 241)

 Video uputstvo je na sledećem LINK-U.

U ovom tekstu