Slanje obračunskih lista iz obračuna DLP

Novom verzijom programa omogućena je opcija slanja obračunskih lista iz obračuna DLP direktno iz programa na mail adresu radnika/primaoca.

Kada uradite DLP obračun i kada isti zaključite dobijate opciju Pošalji putem e-maila:

Klikom na opciju Pošalji putem e-maila program Vam nudi e-mail adresu koja je uneta na podešavanju konkretnog radnika, nakon toga idete napred > napred, uredite tekst maila, odredite datum slanja i pošaljete  (Šifarnici > Radnici > Uredi > tab Podaci za lična primanja > deo Podaci za slanje platne liste):

Podešavanje radnika, tab Podaci za lična primanja: 


 

U ovom tekstu