Uređivanje i brisanje artikla

Brisanje artikala:

Ako iz šifarnika izbrišemo artikal on se neće pojavljivati u pregledu artikala, samim tim ga nećemo moći birati u izdatim računima i ostalim delovima programa, koji su povezani sa artiklima.

1. Pronađemo i uredimo artikal koji želimo da promenimo, tako što kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem: “Zaista želite brisati?” , izaberemo POTVDI

Šifarnik artikala je povezan sa ostalim delovima programa, tako da je brisanje artikla moguće samo ako artikal nije vezan sa nekim od unetih podataka. U suprotnom, program neće dozvoliti brisanje.


Kopiranje artikla:

1. Pronađemo i uredimo artikal koji želimo da promenimo, tako što kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na dugme Kopiraj.

3. Otvoriće se prozor unosa artikla, gde će biti ponuđeni podaci originalnog artikla. Ako je potrebno, možemo promeniti (Naziv, Šifru, Jedinicu mere,...) .

4. Kliknemo na dugme Sačuvaj.

Za svaki artikal možemo odrediti poseban cenovnik za različite kupce.

U ovom tekstu