Kursevi

Kurseve po zvaničnoj kursnoj listi NBS unosi administrator sistema (SAOP) i njih ne unose korisnici.

Koriste se za preračunavanje u domaću valutu, kada knjižimo u stranoj valuti.

Na unosima se kurs predlaže iz šifarnika na osnovu datuma i valute, a na samom dokumentu korisnik može da promeni kurs.

Kurseve pronalazimo u meniju Šifarnici > Kursevi.

U ovom tekstu