Prekid obrade zaliha

Ukoliko želimo da prekinemo sa obradom zaliha potrebno je da izbrišemo sav promet koji je prethodno evidentiran.
Na kraju ostaje početno stanje, koje je potrebno otkazati i izbrisati sve zapise koji u njemu postoje... neka ostane u Nacrtu (zelene boje).

Nakon toga, pojavljuje nam se dugme Prekid obrade zaliha. Klikom na to dugme izbrisaće se sva skladišta i modul zaliha je "resetovan"...


U ovom tekstu