Warehouse (Skladište)

API - https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Warehouse

Opis

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka iz šifarnika skladišta.  

Više informacija o otvaranju novog skladišta možete pronaći na uputstvu šifarnik > skladišta


Omogućeno je: 

Warehouse
PodatekOpis
CodeŠifra skladišta.
Podatak je obavezan kod načina vođenja zaliha po prodajnim vrednostima sa PDV-om
NameNaziv skladišta.
InventoryManagementNačin vođenja zaliha.
 • Veleprodaja - Vođenje zaliha po prosečnim nabavnim vrednostima
 • Maloprodaja - Vođenje zaliha po prodajnim vrednostima sa PDV-om
SellingPriceInput
Unos prodajne cene
Unos prodajne cene se unosi u kombinaciji sa metodom vođenja zaliha. Više informacija možete pronaći na uputstvu  šifarnik > skladišta

Vrednosti:
 • D - Omogućen je unos prodajne cene
 • N - Onemogućen je unos prodajne cene
InventoryBookkepingKnjiženje zaliha
Unos knjiženja zaliha se unosi u kombinaciji sa metodom vođenja zaliha. Više informacija možete pronaći na uputstvu šifarnik > skladišta

Vrednosti:
 • Nabavna
 • Prodajna
StocksAccount

Konto zaliha.

Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts.

PDAccount

Konto RUC.

Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts.

VATStandardAccount

Konto PDV po opštoj stopi.

Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts.

VATReducedAccount

Konto PDV po sniženoj stopi.

Unese se ID konta – konto izaberemo iz šifarnika konta, koji se štampa pozivom metode GetAccounts.
UsageUpotreba:
 • D - Skladište je u upotrebi
 • N - Skladište nije u upotrebi

Primer - Unos skladišta za vođenje po nabavnim vrednostima

Primer minimalnog skupa podataka za unos skladišta koje se vodi po nabavnim vrednostima. 

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Usage":"D"
}

Primer - Unos skladišta za vođenje po prodajnim vrednostima sa PDV-om

{
  "Name":"Naziv Skladišča",
  "Code":"SifraSkladisca",
  "Usage":"D",
  "InventoryManagement":"Prodajna",
  "SellingPriceInput":"D"
}
U ovom tekstu