Validacije prilikom unosa e računa

  • Datum računa koji se šalje kao e-račun mora biti današnji datum ili neki datum u budućnosti, sa bitnom napomenom da u tom slučaju datum slanja na SEF mora biti taj datum u budućnosti. Datum izdavanja ne može biti neki datum u prošlosti


  • Kada je stranka budžetski korisnik (u šifarniku stranke ima unet JBKJS) polja Referentni dokument i datum je obavezno popuniti


  • Kada je stranka budžetski korisnik (u šifarniku stranke ima unet JBKJS) polje Osnov za račun je obavezno popuniti  • Podatak o tekućem računu organizacije je obavezan podatak kod slanja e-faktura

Ukoliko u podešavanjima organizacije > TR organizacije > nije unet tekući račun prilikom izdavanja računa koji se šalje kao e-račun program će javiti grešku "Za pripremu e-fakture tekući račun orgnizacije je obavezan podatak"


  • Matični broj stranke nema dovoljan broj cifara - greška "Došlo je do greške pri slanju The receiver's registration code does not have a good length. Registration code: 1234567 "

SEF je ažuriran i od tada se prilikom slanja elektronske fakture vrši dodatna validacija matičnog broja i PIB-a organizacije prilikom slanja fakture putem API servisa.

U Minimaxu se pri otvaranju stranke ukoliko unesete PIB popunjavaju podaci na osnovu baze NBS-a.

Sve one stranke koje imaju u matičnom broju prvi broj 0 u samoj bazi NBS-a imaju 7 cifara, odnosno web servis NBS ne vidi 0.
Tako je matični broj i povučen u programu MInimax.


Ako dobijete grešku: "Došlo je do greške pri slanju The receiver's registration code does not have a good length. Registration code: 1234567"ona znači da je potrebno u podešavanju stranke urediti matični broj i dodati 0 kao prvi broj.

Zatim otkažite izdat račun, ponovo dodajte stranku u računu i izdajte ga.
Na kraju pošaljite e-fakturu na SEF.

U ovom tekstu