Dodatak za minuli rad

Putem sledećih podešavanja program će uračunavati dodatak za minuli rad:

 

Šifarnici > Radnici

1. Kliknemo na ime i prezime radnika.

2. Izaberemo Uredi.
 

Moraju biti ispunjeni sledeći podaci:

Za minuli rad:

  • Datum početka sadašnjeg zaposlenja i
  • Radni staž pre zaposlenja.

U polju Uračunaj radni staž i stalnost mora biti kvačica.


 

Obračun zarade

Na prvom koraku obračuna zarade izaberemo Uredi > Tab Osnovni podaci.


% dodatka za minuli rad: podatak mora biti popunjen (program predlaže 0,4%) i zatim čekiramo da li se iznos minulog rada dodaje dogovorenoj mesečnoj plati ili je uključen.


Dodatno možemo odrediti da li da se radni staž i datum zapošljavanje ispiše na platnoj listi: Podešavanje organizacije > Podešavanje štampe > platna lista > Ostala podešavanja
U polju Štampa staža i datuma zapošljavanja: mora biti kvačica.


U ovom tekstu