Robno u Minimaxu - proizvodnja u maloprodaji - pekare, restorani i sl.(Shopsy)

Kompletno robno poslovanje je u Minimax-u. Korisnik pokreće modul Zaliha, otvara maloprodajna skladišta (količinsko vođenje zaliha) i veleprodajna skladišta. 

Ova opcija je predviđena za proizvodnju u maloprodaji (pekare, ugostiteji, maloprodaje bez zaliha proizvoda i sl).  Bitno je  da prilikom podešavanja integracije sa Shopsy-jem, budu uneta podešavanja za proizvodnju u maloprodaji.

U Minimaxu imamo otvorena skladišta:


Podešavanja u Shopsy-ju:


  • Finansijski podaci o prodaji (DI , IR) stižu iz POS-a u modul dvojnog knjigovdstva kao nalog DI/IR u nacrtu:


  • Robni podaci o prodaji

Da bi promet MSP (međuskladišnica-prijem)  razdužio skladište veleprodaje/materijala (skladište po prosečnim nabavim cenama), potrebno je da artikli koji imaju sastavnicu imaju čekiranu opciju <Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta>:

Kroz poslovanje > Zalihe , stižu u MSP  podaci za prodate artikle koji imaju sastavnicu i čekiranu opciju <Razduživanje po sastavnici pri izdavanju sa skladišta> i IS > podaci o ukupnoj prodaji sa Shopsy blagajne:

MSP (međuskladišnica-prijem) > je promet prenosa između skladišta ( skladište U  je maloprodajno, a skladište IZ nam je veleprodajno/materijal), koji u ovom slučaju "vidi" podešavanje artikla sa sastavnicom i izdavanje sa skladišta vrši na osnovu sastavnice. 

Potvrdom MSP-(međuskladišnice-prijem), dobijamo "proizvodnju u mp" , odnosno na MSP dobijamo kalkulaciju i satvljamo na stanje zaliha maloprodaje artikal sa sastavnicom (npr Pizza Minimax)  po maloprodajnoj ceni iz cenovnika. Automatski potvrdom MSP nastaje i MSI (međuskladišnica-izdavanje), koja razdužuje skladište veleprodaje/materijala sa artiklima koji su sadržani u sastavnici artikla sa MSP:


IS (izdavanje stranci) > dobijamo podatke o prodaji sa Shopsy blagajne, prodata količina artikala prema maloprodajnim cenama:

Ukoliko se isti artikal prodaje po različitoj ceni/cenama u odnosu na maloprodajni cenovnik, podaci o prodatoj količini po svakoj ceni stižu na ovaj promet. Potvrdom ovog prometa automatski se formira promena cene (nivelacija) za prodatu količinu.


U ovom tekstu