API - programska aplikacija

Minimax API

Minimax API je RESTful internet usluga, koja omogućava povezivanje sa drugim aplikacijama raznih namena. Omogućava upotrebu određenog niza funkcija, koje su ugrađene u program Minimax.

Minimax API je na raspolaganju na sledećem linku:  https://moj.minimax.rs/RS/API

 


Internet trgovine

Minimax API omogućava integraciju sa internet trgovinama na području šifarnika, izdatih računa, narudžbina, zaliha i knjigovodstvenih podataka.

U ovom tekstu