Brisanje naloga za plaćanje

Možemo brisati svaki nalog pojedinačno ili više naloga odjednom:

1. Izaberemo nalog za plaćanje, koji želimo da brišemo klikom na svrhu uplate.

2. Kliknemo na Brisanje naloga.


3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaista želite brisati?), tu izaberemo POTVRDI.

 

Nalog je izbrisan – nije premešten u Arhivu naloga za plaćanje!

U ovom tekstu