Brisanje naloga za plaćanje

Možemo brisati svaki nalog pojedinačno ili više naloga odjednom:

1. Izaberemo konkretan pojedinačan nalog, koji želimo da brišemo klikom na svrhu uplate.

2. Kliknemo na Briši.


3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaista želite brisati?), tu izaberemo u redu.

 

Nalog je izbrisan – nije premešten u Arhivu naloga za plaćanje!


Ukoliko želimo da obrišemo više naloga zajedno, potrebno je na pregledu označiti naloge koji se žele brisati i izabrati opciju<Brisanje>:

ili kliknuti na opciju <Brisanje> pa izabrati naloge koji se brišu.

U ovom tekstu