Izdate narudžbine

Izdate narudžbine su namenjene slanju narudžbina (dobavljačima) i internoj kontroli nad narudžbinama. Možemo pratiti datume narudžbina, potvrđivanja, predviđene isporuke i stvarne isporuke.