Ograničavanje prava korisnicima

Ukoliko želimo da ograničimo prava za obradu i pregled podataka korisnicima pretplatnika, to možemo urediti na početnoj strani Minimaxa, kada u gornjem desnom uglu idemo na siluetu čoveka i na korisnici:


Zatim na listi korisnika idemo kod konkretnog korisnika sa desne strane na Organizacije: 

Otvoriće se pregled svih organizacija, gde unutar pregleda za svaku organizaciju možemo da uredimo "Prava" tako što kliknemo na redu kod konkretne organizacije na plavo linkovano Prava:


Nakon klika na "Prava", otvoriće se spisak prava, gde možemo pomoću dugmeta "Uredi" da odredimo prava za pregled i obradu podataka unutar izabrane organizacije.

U ovom tekstu