KPO knjiga - dopuna

Do sada je KPO knjiga bila vezana isključivo za modul izdatih računa.

Sa novom verzijom programa KPO knjiga se i dalje nalazi u okviru modula Poslovanje > Izdati računi ali je sada dodata i u modulu Izdati računi i dnevni izveštaj i na oba mesta povlači iste (zbirne) podatke sa prometa.


Još jedna od novina je da povlači podatke i sa ručnih naloga za knjiženje kreiranih u okviru dvojnog knjigovdstva.


Podaci za KPO povlače se iz dela prihoda i to sa konta:

6140>Prihodi od prodaje proizvoda u velepordaji

6141 > Prihodi od prodaje proizvoda u prometu na malo 

6150 > prihodi od prodaje proizvoda u inostranstvu

6142 > Prihodi od prodaje usluga 

6152 >prihodi od izvršenja usluga 


Pri pokretanju modula izdatih računa ili kasnije u podešavanju organizacije potrebno je čekirati opciju 


1. U modulu Poslovanje > Izdati računi imamo po jedan izdat račun za proizvod i uslugu:


2. U okviru modula Knjigovdstvo > Izdati računi i dnevni izveštaj imamo jedan dnevni izveštaj i jedan izdat račun sa unetim kontom prihoda:


3. Imamo jedan ručni nalog za knjiženje:


Svi ovi prometi su prikazani u KPO knjizi bilo da njoj pristupimo iz modula izdatih računa ili modula izdati računi i dnevni izveštaj:U ovom tekstu