Štampa knjižnog zaduženja

Štampu knjižnog zaduženje u programu možete uraditi na sledeći način: 

  • Potrebno je da kreirate novu štampu izdatog računa i nazovete je Knjižno zaduženje. Koraci za kreiranje nove štampe su: Podešavanje organizacije (zupčanik u gornjem desnom uglu) > Podešavanje štampe > Nov > Vrsta štampe: izdat račun > Naziv dokumenta: KNJIŽNO ZADUŽENJE > možete urediti ostala podešavanja po potrebi.
  •  Prilikom izrade računa odnosno knjižnog zaduženja potrebno je na tabu Pregled u polju štampa iz padajuće liste odabrati novu štampu koji ste kreirali.  
U ovom tekstu