Knjižno zaduženje

Knjižno zaduženje u programu možete uraditi na sledeći način: 

  • Potrebno je da kreirate novu štampu izdatog računa i nazovete je Knjižno zaduženje. Koraci za kreiranje nove štampe su: Podešavanje organizacije (zupčanik u gornjem desnom uglu) > Podešavanje štampe > Nov > Vrsta štampe: izdat račun > Naziv dokumenta: KNJIŽNO ZADUŽENJE > možete urediti ostala podešavanja po potrebi. 
  • Kroz modul Izdati računi radite knjižno zaduženje kao i ostale izdate račune. Koraci su: Poslovanje  > Izdati računi  > Nov. U polje osnov za račun možete uneti prvobitni broj računa na koji se odnosi knjižno zaduženje.
  •  Prilikom izrade računa odnosno knjižnog zaduženja potrebno je na tabu Pregled u polju štampa iz padajuće liste odabrati novu štampu koji ste kreirali.  
U ovom tekstu