Pri unosu primljenog računa se ne prikaže polje Datum prijema

Prikaz polja zavisi od podešavanja Perioda za PDV.

U meniju izaberite Podešavanja > Periodi za PDV.

Mora biti upisan podatak, od kad je organizacije obveznik za PDV (Početak), period ne sme imati datum završetka (Kraj).

 

Ako imate slučajno unet datum kraja, kliknite na datum početka perioda, izaberite Uredi, izbrišite Datum kraja i sačuvajte zapis.

 

Datum kraja znači prestanak nekog statusa i unosi se u sledećim primerima:

  • organizaciji se menja status za PDV sa npr. tromesečnog u mesečni. U tom slučaju "tromesečni" status se zakljčuje i otvara se novi period sa statusom "mesečni";
  • organizacija nije više u sistemu PDVa.
U ovom tekstu