Da li mogu da pošaljem obračun PDV (obrazac PPPDV) preko portala e-porezi?

Obračun Poreza na dodatnu vrednosti (obrazac PPPDV) možemo poslati preko portala e-porezi.

Minimax omogućava prenos podataka tako što prilikom potvrđivanja obračuna PDV pripremi datoteku u xml formatu, koji korisnik sistema može uvesti na portal e-porezi.

  • Klikom na dugme Obračun PDV-a u XML datoteci otvoriće nam se opcija da sačuvamo tu datoteku negde na našem računaru,
  • potom se prijavimo na portal e-porezi,
  • izaberemo da želimo da pošaljemo PP PDV prijavu unosom XML datoteke.
  • Potom, izaberemo datoteku sa našeg računara i prevučemo je u polje na portalu e-porezi.

Napomena: Da biste mogli da pošaljete poresku prijavu putem portala e-porezi neophodno je da imate ovlašćenje zakonskog zastupnika pravnog lica za koje šaljete prijavu.

U ovom tekstu