Otkazivanje primljenog računa

Ako želimo naknadno da uredimo primljeni račun, najpre ga moramo otkazati klikom na dugme Otkazivanje potvrde.

Otkazivanjem će se obrisati:

  • nalog za knjiženje u dvojnom knjigovodstvu,
  • zapisi u poreskoj evidenciji i,
  • nalog za plaćanje (ako je postojao).
     

Nakon otkazivanja možemo urediti račun (dugme Uredi), da ga ponovo potvrdimo bez izmena (Potvrdi) ili obrišemo (dugme Briši).

Na pogledu primljenog računa kliknemo na Otkazivanje potvrde.

 

Možemo otkazivati samo račune koji nisu u okviru zaključenog poreskog perioda.

Ako se račun koji želimo da otkažemo nalazi u zaključenom poreskom periodu, prikazaće se obaveštenje da račun ne možemo da otkažemo.

Obračun PDV-a možemo otkazati i potom možemo naknadno uneti primljene račune i potom ponovo zaključiti obračun PDB-a.

UPOZORENJE!
Pri otkazivanju obračuna PDV-a moramo voditi računa da ne menjamo podatke koji dobijeni prilikom obračuna PDV-a i poslati.

U ovom tekstu