OS- Kako da unesem račun sa više osnovnih sredstava?

Pri unosu primljenog računa ako imamo više osnovnih sredstava:

Unesemo svako osnovno sredstvo posebno, to znači da odaberemo rashod za osnovna sredstva, i onda se vezujemo za jedno po jedno osnovno sredstvo.

Nakon izbora rashoda 0271 za osnovno sredstvo program daje polje Osnovno sredstvo, gde klikom na dugme Nov, dodajemo novo OS (ili biramo već napravljeno)

Polje osnovica popunjavamo osnovicom za to OS.

Račun sa pet osnovnih sredstava imaće 5 rashoda i svaki je vezan sa svojim osnovnim sredstvom.


U ovom tekstu