Refundacija - povrat robe kod protočne maloprodaje

Ukoliko imamo protočnu maloprodaju, količina na maloprodajnom skladištu je uvek nula, sve što je prodato povlači se iz veleprodaje. Omogućeno je da u ovom obliku maloprodaje možemo raditi refundaciju tačnije da na prometu Prijem > iz skladišta, od sada možemo uneti i količine sa negativnim predznakom, "-" . 

Kada imamo refundaciju u protočnoj maloprodaji potrebno je da prvo uradimo negativno izdavanje (IS) iz maloprodaje kako bi vratili robu na stanje u maloprodajno skladište i ovde je obavezno da popunimo polje VEZA i povežemo sa izdavanjem preko kog smo ovu robu prodali:

Potvrdimo promet.

Zatim je potrebno da uradimo Prijem > iz skladišta sa negativnim predznakom kako bi vratili robu iz maloprodajnog skladišta u veleprodajno skladište.

Nakon unosa svih artikala Potvrdimo ovaj negativni prenos tj našu refundaciju. Na osnovu ovog prometa nastaju dva dokumenta koji predstavljaju: 

  1.  negativan prijem u maloprodaju (skidanje sa stanja maloprodaje)
  1.  negativno izdavanje iz veleprodaje (vraćanje na stanje u veleprodaju)

Na potvrđenom prometu MSP (međuskladišnica prijem - u maloprodaju), pored naloga za knjiženje imamo i vezu ka prometu u zalihama MSI (međuskladišnica izdavanje - iz zaliha veleprodaje). 

Napomena: Na jednom prometu Prijem > iz skladišta, ne možemo imati količine i u plusu i u minusu, tj. na jednom prometu ne možemo raditi i prenos i povrat, u ovom slučaju potrebno je raditi dva prometa, jedan za prenos (u plusu), drugi za refundaciju (u minusu)

U ovom tekstu