Izdali smo račun kupcu, zatim smo naknadno popravili podatke o adresi kupca. Na računu se još uvek vidi stara adresa kupca

Podatke o kupcu ste popravili u Šifarniku stranaka. Ako je račun izdat pre promene podataka na stranci, morate otkazati račun kolikom na Otkazivanje izdavanja i zatim na dugme Uredi.


 

Na izdatom računu ponovo izaberite istog kupca i klikom na Adresant/Primalac proverite, da li je upisana nova adresa.

(Možete, takođe, izabrati nekog novog kupca, potom opet prvog, da bi se podaci osvežili.)

 

Nakon toga račun izdate kao i obično.


U ovom tekstu