Uređivanje primljenog računa

Možemo uređivati samo nacrte primljenih računa (zelene boje), odnosno one koje smo sačuvali radi naknadnog uređivanja ili račune kojima smo otkazali potvrđivanje.

 

Na pogledu primljenih računa kliknemo na Uredi:

Prikazaće se isti prozor kao i prilikom prvog unosa tog računa, dakle možete popravljati i menjati sve podatka kao što možete prilikom unosa novog računa.

Nakon potvrđivanja računa, napraviće se nalog za knjiženje, zapisi u poreske evidencije (ako je to potrebno) i novi nalog za plaćanje (ako smo mi tako odredili).

 

U ovom tekstu