Account (Konto)

Ovo uputstvo se odnosi na prenos podataka iz šifarnika konta preko API -ja.


Opšte uputstvo: Unos novog konta i osnovne mogućnosti
API dokumentacija:https://moj.minimax.rs/RS/API/Home/ModuleDetails/Account
Kratak opis:Omogućeno je čitanje konta.


Account - podaci konta

Account

Podatek

Opis

Code

Šifra konta

Name

Naziv konta

NameInOtherLanguage

Naziv konta na drugom jeziku

NameInEnglish

Naziv konta na engleskom jeziku

Description

Opis konta

AllowedPosting

Dozvoljeno knjiženje:

 • V - u duguje i  potražuje,
 • B - u duguje,
 • D - u potražuje,
 • N - knjiženje nije dozvoljeno.

InvoiceAccounting

Knjiženje računa:

 • N - finansijski konto,
 • B - saldakontni, u duguje,
 • D - saldakontni, u potražuje.

AnalyticsEntry

Analitika:

 • V - analitika se može uneti,
 • N - analitika se ne unosi,
 • D - obvezan unos analitike.

EmployeeEntry

Radnik:

 • V - može se uneti radnik,
 • N - radnik se ne unosi,
 • D - obvezan unos radnika.

CustomerEntry

Stranka:

 • V - stranka se može uneti,
 • N - stranka se ne unosi,
 • D - obvezan unos stranke.

NonTaxable

Poreski nepriznat

Application

Zabranjena upotreba

ValidFromYear

Važi od

ValidToYear

Važi do
U ovom tekstu