Da li mogu da popravljam automatski napravljen nalog za knjiženje i plaćanje?

Naloge za plaćanje i naloge za knjiženje koji su nastali potvrđivanjem prometa (na primer izdat ili primljen račun) možemo da popravljamo.

Izuzetak su nalozi za knjiženje koji imaju status Automatski, oni nastaju pri godišnjim obradama, knjiženju amortizacije, zaliha i kursnih razlika.

Do naloga za knjiženje i naloga za plaćanje, koji su nastali pri knjiženju određenog dokumenta ili obračuna najlakše dolazimo preko prečice na potvrđenom obračunu ili dokumentu u delu nastali zapisi.

U suprotnom nalog za knjiženje potražimo u Knjigovodstvo > Dvojno knjigovodstvo, naloge za plaćanje u Banka > Nalog za plaćanje.

Nalog za knjiženje

 1. Na zaključenom obračunu ili dokumento imamo vezu do naloga za knjiženje. Kliknemo na Nalog za knjiženje.
 2. Klikom na link otvori se potvrđen nalog za knjiženje. Ako želimo da je popravimo, kliknemo na Otkaži potvrđivanje.
 3. Potom kliknemo na Uredi.
 4. U otvorenom nalogu ispravimo željene podatke. Kliknemo na Sačuvaj.
 5. Nakon konačnih ispravki još jednom kliknemo na Sačuvaj u gornjem delu.
 6. Kliknemo na Potvrdi – na ovaj način potvrdimo nalog za knjiženje.

 

Upozorenje:

Ako naknadno otkažete "originalni" obračun odnosno dokument i potom ga ponovo potvrdite, nastaće novi nalog za knjiženje po osnovu trenutnih podešavanja u dokumentu odnosno obračunu.

Preporučujemo da, što je više moguće ispravljate originalni dokument ili obračun, tako da napravi pravilni nalog za knjiženje a da izuzetno u neminovnom slučaju ispravljate automatske naloge za knjiženje.

 

Nalozi za plaćanje

 1. Na zaključenom dokumentu ili obračunu imamo link do naloga za plaćanje, koji su nastali na osnovu knjiženja tog dokumenta odnosno obračuna.
 2. Klikom na link prikažu se nalozi za plaćanje.
 3. Klikom na izabrani nalog za plaćanje se prikauju podaci naloga.
 4. Klikom na Uredi možemo da popravimo podatke.
 5. Kliknemo na Sačuvaj.

 

Nalog možemo izbrisati klikom na Briši.

U ovom tekstu