Masovne obrade u zalihama

Ukoliko vam treba brisanje, potvrđivanje, otkazivanje, kopiranje ili štampanje više dokumenata u modulu zaliha- imate mogućnost rada kroz Masovne obrade.

Odaberemo Poslovanje > Zalihe > dugme Masovne obrade i potom u 4 koraka možemo:

 

1. da odaberemo neku od opcija:

- Brisanje > možemo brisati više ili sva dokumenta koja su u nacrtu
- Potvrđivanje > možemo potvrditi više ili sva dokumenta koja su nacrtu
- Otkazivanje > možemo više ili sva potvrđena dokumenta staviti u nacrt, otkazati njihovo potvrđivanje/izdavanje (PS, IS, MS, IM...)
- Kopranje u izdate račune > možemo više ili sva napravljena izdavanja stranci kopirati u izdate račune direktno iz zaliha
- Štampanje > možemo štampati više ili sve kalkulacije

2. IZBOR REDOVA: na ovom koraku možemo suziti pregled dokumenata po vrsti dokumenta, po datumu, stranci, opisu, statusu i klikom na Nađi dobijamo sužen pregled. Potrebno je da štikliramo dokumenta (ili sva) koja želimo urediti.

 

3. PREGLED IZDABRANIH REDOVA: ovde dobijamo pregled SAMO odabranih dokumenata. Možemo da se vratimo korak nazad i promenimo izbor.
Klikom na Napred program nas pita da li želimo jer potvrdom prelazimo na izvršavanje zadate aktivnosti.

 

4. OBRADA I IZVEŠTAJ: na ovom koraku pratimo izvršenje zadate radnje, dobijamo uvid koliko je dokumenata urađeno, na vremenskoj liniji pratimo aktivnost programa.
Po zavtšetku radnje dobijamo informaciju koliko je Obrađenih, Pogrešnih i Neobrađenih dokumenata. 

 

 

NAPOMENA:

- Ako imate paket knjigovodstva u Minimax-u, i ako u zalihama nameravate menjati podatke (otkazivati i menjati dokumenta) obavezno na dugme Knjiženje u zalihama otkažite sva knjiženja, odnosno ona koja je potrebno otkazati sa datumom menjanja podataka, pa ih ponovo nakon završetka uređenja dokumenata u zalihama proknjižite. 

- Ako štikliramo sve promete, pa i početno stanje i otkažemo ih- dobićemo izgled ekrana kao na prvoj slici, razlog je nepotvrđeno početno stanje. Čim se početno stanje potvrdi- sve funkcije zaliha posnovo postaju dostupne.

 


U ovom tekstu