Definisanje načina plaćanja na Dnevnom izveštaju

Prilikom pokretanja modula Izdati računi i dnevni izveštaj, ukoliko imamo kroz modul Izdatih računa već otvorene neke načine plaćanja, ponudiće nam se mogućnost da prepišemo načine plaćanja iz modula Izdatih računa:

Kada pokrenemo modul Izdatih računa i dnevnog izveštaja, načine plaćanja možemo da dodajemo kroz opciju <Načini plaćanja>:

Dobijamo spisak sistemskih načina plaćanja:

Opcijom <Nov>, otvaramo novi način plaćanja prema ponuđenom tipu:

Naziv - obavezan podatak, unosimo naziv za način plaćanja, koji će nam se nuditi kao izbor na dnevnom izveštaju

Šifra - nije obavezan podatak, unosi se po želji korisnika

Tip - obavezan podatak, koji se odnosi na sistemski tip načina plaćanja koje program nudi. Tipovi plaćanja: gotovina, platna kartica, ček, instant plaćanje, vaučer i drugo bezgotovinsko plaćanje  su vezani za knjiženje dnevnog izveštaja a tipovi : Tekući račun i plaćeno avansom za izdate račune.

Konto - unosimo konto knjiženja za izabrani način plaćanja ili konto prknjižavanja ako izabremo tu opciju

Stranka - unosimo stranku za koju je vezan izabrani način knjiženja ili preknjižavanje ukoliko izaberemo tu opciju

Preknjižavanje - ukoliko nije označena ova opcija potraživanje će se automatski knjižiti na automatski konto prema označenom tipu plaćanja  ( Tip Gotovina> Konto 2419; Tip Kartica> Konto 4392; Tip Drugo> Konto 2215).  Ukoliko je označeno, prilikom knjiženja dnevnih izveštaja za izabrani način plaćanja koristiće se konto koji je unet u polje <Konto> i/ili <Stranka>.

Upotreba - biramo opciju da li se način plaćanja koristi ili ne, odnosno da li da nam program izabrani način plaćanja nudi kao izbor na dnevnom izveštaju ili ne.

U ovom tekstu