Vrste paketa Minimax

Broj licenci u programu Minimax označava broj istovremenih pristupa do programa Minimax od strane korisnika.

Vrsta paketa određujemo najveći opseg raspoloživih funkcionalnosti koje korisnik ima na raspolaganju, korisničkim pravima administrator može taj opseg dodatno da umanji.

Vrstu paketa, broj licenci kao i korisnike i njihova prava pretplatnik može sam da menja u programu Minimax.


 

Paket MAKSI Računovodstvo 

Maksi Računovodstvo sadrže kompletan niz funkcionalnosti poslovanja i knjigovodstva za godišnjim obradama.
Omogoćava vođenje neograničenog broja organizacija, zato namenjene računovodstvenim agencijama i pravnim licima koja vode knjigovodstvo za više orgranizacija istovremeno. 

Računovodstvene agencije koje imaju paket Maksi računovodstvo, mogu da se povezuju sa svojim strankama tako da pristupaju i obrađuju iste podatke i dokumenta. Nema potrebe za fizičkim prenosom dokumenata, podaci mogu da se prenose i iz drugih programa - internet trgovina, maloprodajnih programa, restorana, kafića…

Stranka ima pristup svim dokumentima, podacima i izveštajima o poslovanju u svakom trenutku, ima mogućnost da unosi (delimično) dokumenta poslovanja (IR, Predračune, PR, službena putovanja...) koje kasnije u računovodstvu obrađuju i brinu se o celokupnom knjigovodstvenom delu poslovanja. 

Računovodstvene agenencije koje imaju Maksi računovodstvo, mogu sa svojim strankama da se povežu na dva načina:

Računovodstvena agencija omogućava strankama pristup do organizacije sa dodatnim podlicencama

Organizacije (stranka agencije) omogućava pristup do svoje orgnizacije računovođi

U ovom slučaju SAOP d.o.o. zaračunava licencu za pristup agenciji, koja ukoliko želi može to da uračuna svojim strankama u cenu svoje usluge.

U ovom slučaju organizacije (stranka agencije) potpisuje ugovor i plaća licencu za svoj pristup neposredno sa SAOPom. Za računovodstvenu agenciju se cena licence ne menja.

Pri obračunu podlicence uračunavamo 20% popust.

Za preporuku Minimaxa obračunavamo proviziju.

Paket MINI Računovodstvo 

Mini računovodstvo omogućava vođenje poslovanja i knjigovodstva za jednu organizaciju. Sadrži jednake funkcionalnosti kao Maksi računovodstvo.

Organizacija sa licencom Mini računovodstvo takođe može da se poveže sa spoljnom računovodstvenom agencijom - kao podlicenca agencije ili kao nezavisni pretplatnik koji omogući pristup do podataka spoljnoj knjigovodstvenoj agenciji (pogledaj tabelu iznad).

 

Paketi MIKRO, MINI i MAKSI Poslovanje i paket Izdati računi 

Paketi Minimax Poslovanje i Izdati računi, omogućavaju preduzeću vođenje i nadzor poslovanja u povezivanju sa spoljnom knjigovodstvenom agencijom koja ima licencu Maksi računovodstvo

Sve ostale funkcionalnosti, koje pojedinim paketom nisu označene, preduzeće može da pregleda - u svakom slučaju nad celokupnim poslovanjem i knjigovodstvom ima nadzor. Knjigovodstveni deo ne može da uređuje ili da briše, za to je zadužen knjigovođa. 

U ovom tekstu