Masovne obrade u modulu blagajne

U modulu blagajne klikom na dugme Masovne obrade dobijamo mogućnost uređenja za više od jednog zapisa blagajne:

  • Brisanje
  • Potvrđivanje
  • Otkazivanje
  • Štampanje


  1. Nakon odabira opcije, klikom na dugme Napred prelazimo na naredni korak
  2. Ovde biramo koje zapise uređujemo. Možemo iskoristiti polja za biranje prikaza tako što odaberemo datume i kliknemo na nađi. Štikliramo željene dokumente. Kliknemo Napred.
  3. Sada imamo mogućnost pregleda odabranih dokumenata, te da se vratimo ako neke treba dodati ili ukloniti. Kada je sve u redu kliknemo na dugme Napred.
  4. Ovo je poslednji korak gde potvrđujemo odabranu operaciju i pratimo vizuelno obavljanje radnje. 

 

U ovom tekstu