Rad sa više tab-ova - dodato novo dugme

S obzirom da je omogućen rad u više tab-ova na jednoj organizaciji, u modulima kroz program u ovoj verziji dodata je prečica <Otvori u novom prozoru>:

Klikom na ikonicu , zavisno u kom se modulu nalazite, taj će se modul otvoriti u novom tab-u.


U ovom tekstu