Kako kreirati novo maloprodajno skladište za količinsku maloprodaju?

Novo maloprodajno skladište se otvara u okviru modula zaliha.

Ukoliko modul nije pokrenut, koraci su: Poslovanje > Zalihe

Na prvom koraku unosimo podatke o maloprodajnom skladištu:

 • Naziv skladišta
 • Šifru skladišta od najmanje dve cifre
 • Mesto ukoliko želimo da unesemo
 • Vođenje zaliha: Zalihe maloprodaje se isključivo vode po prodajnoj vrednosti sa PDV-om
 • Vrednosno vođenje: Označavamo ukoliko želimo vrednosno da vodimo maloprodaju
 • Knjiženje zaliha: knjiženje maloprodajnih zaliha je isključivo po prodajnoj vrednosti
 • Konto zaliha
 • Konto RUC
 • Konto PDV-a po opštoj stopi
 • Konto PDV-a po posebnoj stopi

Napomena: Sada možemo kreirati posebna analitička konta za svako maloprodajno skladište posebno i na ovaj način imati posebnu evidenciju knjiženja .

Kada smo završili sa unosom opštih podataka o skladištu kliknemo na opciju SAČUVAJ > Napred

Na drugom koraku:

 • Smanjivanje zaliha neposredno računom - ako označimo, čim kliknemo na Izdaj u izdatim računima odmah se pravi automatski smanjivanje zaliha.
 • Želite koristiti serijske brojeve: Ukoliko nam je neophodno da vodimo zalihe po serijskim brojevima, označimo ovo polje.
 • Datum početnog stanja zaliha: Predlaže se trenutni datum, a po potrebi možemo sami da unesemo željeni datum početnog stanja zaliha.

Nakon čekiranih potrebnih opcija > Potvrdi i dobijamo početno stanje u nacrtu koje možemo urediti ili po potrebi potvrditi prazno:


-U slučaju da nam je modul zaliha već pokrenut, novo skladište kreiramo: Šifarnici > Skladišta > Nov

U ovom tekstu