Prenos sredstava (prvi put) u upotrebu

Sredstvo možemo davati u upotrebu ili ne:

  • ako prilikom knjiženja primljenog računa za osnovno sredstvo izaberemo Odmah u upotrebu 

ili

  • ako prilikom knjiženja primljenog računa odaberemo da Ne ide odmah u upotrebu (onda ga stavljamo u upotrebu kasnije u modulu Osnovna sredstva)

 

Pregled sredstava, koja nisu data u upotrebu

U meniju Knjigovodstvo > Osnovna sredstva klikom na dugme Prvi put u upotrebu dobijamo pregled osnovnih sredstava koja još uvek nisu data u upotrebu.

 

U upotrebu na osnovim sredstvima

U polju U upotrebu kvačicom označavamo osnovna sredstva koja ćemo dati u upotrebu istog dana, upišemo datum i kliknemo na dugme "U upotrebi".

 

Knjiženje prometa Prvi put u upotrebu

U oba primera (knjiženjem primljenom računa ili klikom na Prvu put u upotrebu) program automatski pravi nalog za knjiženje kojim prenosi nabavnu vrednost sa konta u izgradnji na konto nabavne vrednosti, koja je određena na amortizacionoj grupi svakog osnovnog sredstva.

Na osnovnim sredstvima se napravi zapis i promet Prvi put u upotrebu sa vezom na automatski napravljen nalog za knjiženje (klik na dugme Promet: Knjigovodstvo/OS/odaberemo OS/Promet)

Knjigovodstvo > Osnovna sredstva

Izaberemo osnovno sredstvo i kliknemo na dugme Promet ili na samom pregledu dole u delu Promet.

Vrsta prometa se naziva Prvi put u upotrebu.

 Ili


Brisanje prometa Prvi put u upotrebu

Na svakom sredstvu u modulu osnovnih sredstava možemo brisati promet.

Na kraju reda prometa je veza ka nalogu za knjiženje i znak za brisanje prometa (crveni iks).

Brisanje prometa "Prvi put u upotrebu" nije moguće ako postoji kasniji obračun amortizacije.
Potrebno je prvo otkazati obračun amortizacije da bi mogao da se obriše promet "Prvi put u upotrebu".
 

U ovom tekstu