OS- Unos primljenog računa za osnovno sredstvo - finansijski najam

Unesemo zaglavlje računa isto kao i za sve druge primljene račune (dobavljač, datumi, iznos za plaćanje, broj fakture).

 

Dodavanje rashoda
 

1. Na padajućoj listi izaberemo ili otvorimo novi rashod, koji:

  • ima određen konto knjiženja "Osnovno sredstvo u pripremi" (npr. 027),
  • odgovarajuća podešavanja za PDV (kako nam primljeni račun nalaže)
  • vezu Osnovno sredstvo.

2. Pored polja Osnovno sredstvo kliknemo Nov.

3. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.

4. Izaberemo Amortizacionu grupu.

5. Izaberemo Lokaciju.

6. Kliknemo Sačuvaj.

7. Izaberemo: Odmah u upotrebu ili Ne ide odmah u upotrebu.

8. Proverimo Iznos osnovice izabranog rashoda i PDV.

9. Kliknemo Dodaj na račun.

10. Kliknemo Potvrdi.

 

Uređivanje naloga za knjiženje
 

1. Kliknemo na nalog za knjiženje.

2. Kliknemo Uredi.

3. Kliknemo na red sa kontom i zamenimo ga za odgovarajući.

4. Kliknemo Sačuvaj.

5. Dodamo stavku za kamatu.

6. Sačuvamo.

U ovom tekstu