Unos Dobrovoljnog dodatnog penzionog i zdravstvenog osiguranja

Program Minimax omogućava unos dobrovoljnog dodatnog penzionog osiguranja za svakog radnika ponaosob i da se samim tim automatski osiguranja obračunava u sklopu zarade radnika.

 • Odemo u Šifarnici > Radnici
 • Kliknemo na dugme Dobrovoljno dodatno penziono osiguranje, potom kliknemo na dugme Nov
 • Naziv - unesemo proizvoljan naziv dodatnog osiguranja
 • Stranka - izaberemo iz šifarnika stranaka pravno lice kojem plaćamo osiguranja. Ukoliko tu stranku nemamo u šifarniku, klikom na ikonicu + možemo otvoriti novu stranku.
 • Datum početka - unesemo datum početka dobrovoljnog dodatnog penzionog osiguranja
 • Dodavanje radnika - klikom na Nov dodajemo podatke o radniku

 • Radnik - izaberemo radnika iz šifarnika
 • Premiju plaća poslodavac - ovo polje označimo ukoliko troškovi osiguranja idu na teret poslodavca
 • Iznos premije:
  • Iznos - unesemo novčani iznos permije osiguranja koja se plaća
  • % od bruto plate - unesemo procenat od bruto plate koji se plaća na ime premije (neto iznos)
 • Premiju plaća zaposleni - ovo polje označimo ukoliko troškovi osiguranja idu na teret radnika
 • Račun - predlaže se glavni tekući račun koji je unet kod stranke
 • Mode i poziv na broj - upišemo model i poziv na broj za uplatu dogovrene premije
 • Kliknemo na Sačuvaj i na taj način završavamo unos podataka o tom radniku


Ukoliko u nekom obračunu NE želimo da obračunavamo dodatno osiguranje u samom obračunu radnika možemo odčekirati ovu opciju klikom na zupčanik u gornjem desnom uglu ekrana:

U ovom tekstu