Avansni i konačni e-račun

Avansni račun

Avansni račun izdajemo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.

Unosimo zaglavlje računa.

Biramo numeraciju za avansne račune, ukoliko želimo da razdvojimo numeraciju ovih računa.
Na linku možemo pogledati uputstvo za otvaranje numeracije u programu: https://help.minimax.rs/help/numeracija-dokumenata-osnovno

Datum koji unesemo u polje Datum dospeća/uplate avansa na SEFu je Datum avansne uplate.

U polju Slanje na SEF biramo način slanja na SEF, ukoliko se radi o e-fakturi biramo E-račun.

Osnov za avansnu uplatu možemo uneti tako što ćemo popuniti polja Referentni dokument i datum i Osnov za račun:


Zatim biramo artikal čiji je Tip artikla: Avans.

Kada se izdaje račun za avans koji se šalje na SEF količina treba da bude 1, a jedinica mere komad.


U suprotnom može doći do grešaka prilikom slanja avansnog računa:

Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni količina uneta količina različita od 1.
Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo količinu na 1. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.


Ukoliko nam se pojavi ova greška, znači da nam je na avansnom računu u koloni jedinica mere uneta različita jedinica mere od KOM, a SEF ovo ne dozvoljava.
Potrebno je da otkažemo račun i izmenimo jedinicu mere na KOM. Zatim ponovo pošaljemo fakturu na SEF.

Na tabu Pregled možemo odabrati i urediti štampu Avansnog računa.
Više o kreiranju i uređivanju štampe možemo pročitati na: https://help.minimax.rs/help/primer-nova-stampa-ir

Nakon izdavanja računa, možemo ga poslati na SEF.


Konačni račun

Konačni račun unosimo koracima: Poslovanje > Izdati računi > Nov.

Biramo odgovorajuću numeraciju, unosimo zaglavlje i u polju Slanje na SEF biramo način slanja konačnog računa na SEF.

Zatim biramo artikal Avans i vežemo ga za prethodno izdat avasni račun.

Nakon toga biramo artikal koji fakturišemo i izdajemo fakturu.

Kada izdamo fakturu u redu sa avansnom imamo plavim linkovanim broj avansnog računa koji je zatvoren ovim konačnim računom.

Napomena: Ukoliko na računu nemamo vezu ka avansu, ista se ne prenosi na SEF i konačni račun neće biti ispravan na SEFu.

Da bismo poslali konačni račun na SEF, avansni račun treba da bude u statusu Poslato, u suprotnom se javlja greška:

Greška se najčešće javlja pri pokušaju istovremenog slanja avansnog i konačnog računa.

I u tom slučaju potrebno je da proverimo na SEFu i osvežimo stranicu SEFa kako bi status avansnog računa  bio Poslato, nakon toga možemo da pošaljemo konačni račun.U ovom tekstu