Otvaranje nove organizacije

Administrator otvara novu organizaciju na plavu ikonicu:

 

 

Početne podatke određuje administrator pri otvaranju organizacije:

 

1. možemo da odaberemo oragnizaciju po PIB-u iz javne baze NBS

 

2. ili možemo ručno da upišemo podatke:

- vrsta organizacije,

- naziv,

- adresa,

- grad i poštanski broj,

- da li je PDV obveznik,

- PIB,

- godinu početka vođenja poslovanja u Minimax-u

- odakle prepisujemo kontni okvir: organizacije sistema ili neke naše organizacije koju smo ranije u programu uneli

 

Kada sačuvamo ove podatke organizacija je otvorena.

Dalje, možemo da dodelimo nekome pristup ovoj organizaciji Korisnicima.

 

Za svako naknadno uređivanje izaberemo u meniju Podešavanja organizacije > Organizacija.

Link za podešavanje organizacije Uređivanje podešavanja organizacije

 

U ovom tekstu