Pregled po artiklu za vrednosnu maloprodaju

Pregled artikala sa prijema kod vrednosne maloprodaje dobijamo kroz Poslovanje>Zalihe>Zbirovi>po artiklima, gde označimo opciju Samo vrednosno ( ukoliko imamo i količinska skladišta) i opciju <Prikaži redove u vrednosnim skladištima>:

Na ovom pregledu dobijamo zbirno po artiklima prijem (nabavku) u toku godine za skladišta koja se vode vrednosno.


Napomena: Kada kliknete na konkretan artikal dobijate i podatak o količinama


 Ovaj pregled može poslužiti prilikom sastavljanja Izveštaja za duvan. Kako bi dobili pregled samo artikala u okviru neke grupe, potrebno je prethodno  kroz Šifarnici>Artikli>Robne grupe otvorimo robnu grupu npr.cigarete:

Na unosu svakog artikla, koji pripada otvorenoj grupi, izaberemo ovaj podatak:

Kada smo uneli ove informacije na artiklu, možemo dobiti i za vrednosnu malopordaju pregled zbir po artiklima za određenu robnu grupu:


U ovom tekstu