POPDV opšte evidencije

U delu Knjigovodstvo > obračun PDV-a kad kliknete na neki od obračuna dobijate mogućnost štampanja obrasca POPDV i Opštih evidencija.


 

U delu Knjigovodstvo > obračun PDV-a > Opšte evidencije možete pogledati sve naloge koji su ušlu u evidencije za izabrane datume.

 

Svi nalozi za knjiženje koji imaju datum za pdv nalaze se u evidencijama.

Na dugme + otvara se polje sa prikazom računa koji su ušli u tabelu. Takođe evidenciju možete štampati i izvoziti u excel.


U ovom tekstu