Avansni i konačni račun u okviru modula dnevnog izveštaja

Avansni račun


Koraci su: Knjigovodstvo > Izdati račun i dnevni izveštaj > Nov > Avans


Analitika - potreno je uneti analitiku za koju se vezuje avansni račun

Opis - predstavlja opis koji će program povući u nalog za knjiženje. Podrazumeva proizvoljan tekst/oznaku, koji će se upisati u opis stavki; na primer datum ili broj računa.

Datum - ovaj podatak predstavlja datum naloga za knjiženje

Kupac - unesemo kupca koji je uplatio avans

Datum prometa - datum za PDV.

Definišemo način plaćanja ukoliko je avans već plaćen. Sa unosom načina plaćanje nećemo unositi posebno izvod banke, već se uplata avansa biti proknjižena sa avansnim računom. 

Napomena: Ukoliko je način plaćanja gotovina možemo uplatu povezati sa blagajnom ukoliko je ova opcija označena u podešavanju modula. Ako je unet neki način plaćanja ne unosimo izvod banke, plaćanje će biti prikazano u nalogu za knjiženje avansnog računa.

Stopa PDV-a - Unosimo potrebno stopu PDV-a i polje za obračun PDV-a. Program automatski predlaže polje 3.9


Konačni račun


Radimo kroz korake Knjigovdstvo > Izdati računi i dnevni izveštaj > Nov > Izdat račun


Nakon unosa opštih podataka u delu način plaćanja možemo odabrati avansni račun i ukoliko je konačan račun veći od avansnog računa odaberemo još jedan način plaćanja.


Takođe treba obratiti pažnju na redove za PDV. 


U ovom tekstu