Uređivanje postojećih rashoda

Menjanje podešavanja na svakom rashodu u šifarniku utiče na knjiženje novih primljenih računa i naravno ne utiče na knjiženja koja su već urađena.

Možemo ga potražiti direktno u Šifarniku > Rashodi, gde ga izaberemo klikom na Konto... upišemo broj konta i klik na Nađi. 


Potražimo rashod koji želimo da uredimo.

… i potom ga odaberemo pa kliknemo na Uredi. Sada možemo da menjamo bilo koji podatak. 

Druga opcija je, da izaberemo rashod na padajućoj listi u primljenom računu (Poslovanje > Primljeni račun) i kliknemo na ikonicu olovke za uređivanje rashoda. Na pregledu rashoda potom izberemo Uredi

(Po okončanju uređivanja klikom na Sačuvaj ćemo se vratiti na primljeni račun).

 

U oba primera će nam se otvoriti prozor za uređivanje rashoda, gde možemo da popravimo podatke.

Značenje svakog pojedinačnog podešavanja je opisan u uputstvu za unos novog rashoda.

 

Napomena: Nova podešavanja će se uvažavati na novim primljenim računima, koji budu sadržali taj rashod. Već napravljeni, potvrđeni računi neće biti promenjeni.

U ovom tekstu