Početna strana Minimax

Moje organizacije


Korisnik vidi spisak organizacija do kojih ima omogućen pristup.

Ako na spisku imamo veliki broj organizacija, možemo potražiti određenu organizaciju upisom (dela) naziva u polje za pretragu.


Organizacije koje su sklonjene iz upotrebe


Ovde vidimo organizacije koje smo iz nekog razloga arhivirali, možemo da ih vratimo među aktivne ili obrišemo.


Statistika


Ovde je prikazana statistika rada u programu: broj organizacija, napravljenih dokumenata i slično... 

 

 


 

Moj profil

Lična podešavanja korisnika (e-mail, lozinka, jezik korisničkog interfejsa, kodovi korisnika...)

Pretplatnik

Meni vidi samo administrator pretplatnika - osoba, koju platilac licence za Minimax izabere (npr. vođa računovodstvene agencije). U meniju Pretplatnik (ime i prezime naše piše) menjamo podatke o pretplatniku.

Paketi

Meni vidi samo administrator pretplatnika - osoba, koju platilac licence za Minimax izabere (npr. vođa računovodstvene agencije). U ovom meniju određujemo vrstu paketa i broj licenci, da li organizacija ima maloprodaju, API.

Korisnici

Meni vidi samo administrator pretplatnika - osoba, koju platilac licence za Minimax izabere (npr. vođa računovodstvene agencije). U ovom meniju korisnike i njihova prava.

Odjava

Koristimo da bismo se odjavili iz programa. 

 


 Podrška korisnicima 

Sistemska obaveštenja administratora sistema (SAOP Minimax) o postavljanjima novih verzija, unos obračunskih podataka i planiranih prekida u radu programa zbog održavanja sistema kao i pregled predatih zahteva za pomoć i odgovora od strane podrške.

S klikom na Sve poruke dolazimo do spiska svih obaveštenja i zahteva za pomoć.

 


Pomoć

Koristimo da bismo došli do dela sa tekstovima i video zapisima u kojima dobijamo pojašnjenje rada u programu.

Pošaljite zahtev za pomoć

Koristimo da bismo poslali pitanje, sugestiju, predlog za poboljšanje našoj korisničkoj podršci. 24/7 je moguće slati zahteve, na njih odgovaramo radnim danima od 8h do 16h.

U ovom tekstu