PPP PO

Osnova za pripremu podataka su plate u izabranoj obračunskoj godini.


Pre obrade podataka za PPP, proverite da li imate:

1 u Podešavanjima organizacije upisane neophodne podatke organizacije (PIB, Matični broj, Šifra delatnosti,...) 

2 kao i JMBG kod svih evidentiranih radnika u podešavanju radnika, u šifarniku

 


Idemo u modul Plate > Prihod:

 

1 Na padajućoj listi izaberemo odgovarajuću godinu za pripremu obrasca i kliknemo na Nađi.

2 Klikom na dugme Nov otvara se prozor za ručni unos podataka za PPP prijavu po radniku.

3 Kliknemo Prenos iz plata i DLP.                                                                                                                                              Klikom na dugme, popuniće se tabela sa podacima na osnovu svih urađenih obračuna u izabranoj godini.

4 Pojaviće se nova dugmad PPP (deo 2) i po potrebi PPP (deo 3).

5 Klikom na PPP (deo 2) ili PPP (deo 3) kreiramo .txt datoteku sa podacima koju možemo da pošaljemo preko aplikacije APR. Neophodno je da tu datoteku sačuvamo negde na svom računaru i nakon toga je spremna za slanje.

 

 

U ovom tekstu