Kopiranje putnih naloga

1. Izaberemo nalog za službeno putovanje koji želimo da kopiramo, tako što kliknemo na status naloga.

2. Kliknemo na Kopiraj.

3. Tako napravljena kopija je jednaka originalu.

4. Uredimo podatke o nalogu za službeno putovanje.

5. Kliknemo na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj i nov.

U ovom tekstu