Unos stalnih isplata na podešavanju radnika

Sa novom verzijom programa sada imamo mogućnost da dodamo stalne vrste isplate na podešavaju radnika, npr. ostale dodatke ili odbitke, koji su se, do sada, morali svaki put prilikom pokretanja obračuna dodavati ručno. Ova promena nam omogućava da postavimo trajnu isplatu za zaposlenog, koja će biti predložena za svaku izabranu zaradu zaposlenog za izabrani period.

Nije tako retka situacija da poslodavac plaća svojim zaposlenima obrok u restoranu što ima tretman zarade i gde isti ima obavezu obračuna svih doprinosa i poreza. Novom opcijom u programu na podešavanju radnika (šifarnici > radnici > kliknemo na konkretnog radnika) sada imamo opciju u okviru ostalih podataka radnika i STALNE ISPLATE:

Kada izaberemo ovu opciju na konkretnom radniku otvara nam se prozor gde možemo da dodamo novu vrstu isplate. U našem primeru odaberemo ostale dodatke i popunimo potrebne podatke. 

Napomena: kod vrste isplate ostali dodaci imamo opciju da promenimo polje opis i ovaj opis će nam se prikazivati na samom obračunu i na platnoj listi, takođe bitna stvar u polje iznos upisuje se BRUTO iznos kod ove vrste isplate. 

Polje period obračuna omogućava nam da ograničimo u kom periodu da se predlažu ove vrste isplate u obračunima, a ako nije određen period, dodatak se uvek predlaže, tj. za svaku sledeću zaradu, dok se ne ukloni:

Nakon što popunimo podatke sačuvamo ovu vrstu isplate i možemo na isti način dodati i neku drugu koja nam je potrebna, npr odbitak u našem primeru obrok u restoranu koji se obustavlja od zarade:


Kada sačuvamo ovako kreirane stalne isplate, prilikom pokretanja novog obračuna zarade dobijamo predložene, navedene vrste isplate automatski:

Na ovaj način možete unositi i druge vrste isplata koje je potrebno obračunavati svakog meseca ili u određenom vremenskom periodu, npr određene vrste bonusa... 

U ovom tekstu